Wij realiseren vastgoedprojecten
over heel Vlaanderen
Wie zijn we
In 2018 richtten Hans Poelman en Frédéric Van Overmeire de vennootschap 4EVER ONE bv op, met als doel panden aan te kopen voor energetische renovatie of de aankoop van gronden voor het realiseren van projecten in eigen beheer.

In 2019 volgde het ontstaan van de vennootschap 4EVER CONSTRUCT bv om de uitvoering van de projecten te realiseren.
Onze Missie
In de plaats van ‘massa-ontwikkeling’, streven we naar een kwalitatieve afwerking. Handelsmerken zoals trendy bouwstijl, kwalitatieve keukens, veiligheidsdeuren, geothermie / vloerkoeling worden gezien als standaard.
Wat Doen we
We creëren graag nieuwe projecten. Van planontwikkeling tot het bekomen van alle nodige vergunningen, van bouwen tot verkoop en opvolging. Al onze bouwprojecten worden steeds afgetoetst aan onze strenge normen van kwaliteit en duurzame materialen.

We kiezen voor een persoonlijke begeleiding vanaf de kennismaking tot de oplevering van jouw thuis. Een goede samenwerking vraagt een open en transparante aanpak. We vormen samen met onze ingenieurs en architecten een hecht team dat voortdurend werkt aan het vertrouwen van onze klanten.
onze diensten
wat doen we
een overzicht waarvoor u bij ons terecht kunt
Onze Visie
meer info
Bouwen aan 6%
meer info
Geothermie
meer info
BEN-Woning
meer info
Nieuwbouwzondag 25 April 2021
meer info
Betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid

Om allerlei redenen gaan steeds meer gezinnen kleiner gaan wonen. Financiële en ecologische principes spelen daarbij een rol, maar ook de vergrijzing. Oudere koppels willen graag in een buurt wonen waar winkels zijn, waar ze op een terrasje kunnen zitten en waar dienstverlening is.

Ook jongere gezinnen kiezen graag voor levendigheid met bijvoorbeeld een school en sportmogelijkheden in de buurt. Ook met de ontsluitingsmogelijkheden houden we rekening, zowel voor het autoverkeer als met het openbaar vervoer.

Kleiner wonen betekent absoluut niet dat er minder comfort is. Voldoende lichtinval, kwalitatieve materialen, een groene buitenruimte en aangename terrassen zijn hierbij essentieel.

In al onze projecten staan volgende 3 E’s centraal:

 • Ecologisch - Gebruik van duurzame bouwmaterialen en een hedendaagse bouwtechniek die uw ecologische voetafdruk gering houdt en uw energiefactuur laag
 • Economisch - Op een efficiënte en betaalbare manier uw woning opleveren naar uw behoefte.
 • Energiezuinig – Al onze woningen zijn erkend als BEN- woningen, waardoor u profiteert van diverse fiscale voordelen.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren.

Geniet van slechts 6% btw

Eind december 2020 werd in de Kamer de programmawet goedgekeurd waarin onder andere groen licht werd gegeven om het verlaagd BTW–tarief van 6 % voor de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van één of meerdere woningen op hetzelfde kadastraal perceel, dat al gold in 32 steden, tijdelijk uit te breiden naar het volledige Belgische grondgebied. Een belangrijk verschil met het geldende 6 % btw-tarief voor afbraak en heropbouw, is dat bij het nieuwe btw-regime ook de levering door bouwpromotoren in aanmerking komt. Kwestie van de bouwsector te ondersteunen n.a.v. de Corona-pandemie. Naast de woning zal ook – indien aan alle voorwaarden voldaan is – de bijhorende bouwgrond aan het gunsttarief van 6 % BTW kunnen aangekocht worden. Dit betekent dat er tijdelijk een besparing van 15 % mogelijk is op de aankoop van een nieuwbouwwoning, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Om te genieten van dit gunsttarief dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden:

 • Afbraak en heropbouw: er moet sprake zijn van een afbraak van een gebouw, gevolgd door de heropbouw van een woning door een bouwheer – natuurlijke persoon of door een belastingplichtige die een woning met eventueel bijhorend terrein levert, dit is dus ook een bouwpromotor.
 • De heropgebouwde woning dient als enige en hoofdzakelijk enige woning van de koper. Deze moet er dan ook 'zonder uitstel' zijn domicilie nemen en gedurende 5 jaar van plan zijn om er te blijven wonen.
 • Het moet gaan om een “bescheiden woning”. De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 m².
 • Tijdelijke regeling. Het nieuwe regime betreft een tijdelijke regeling die zal gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022, hetgeen betekent dat de aankoop dient te gebeuren ten laatste op 31 december 2022.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

Ook aan deze maatregel zijn voorwaarden verbonden, het wettelijke kader kan u in de Programmawet consulteren. In grote lijnen komt het erop neer dat een nieuwbouw woning of – appartement in aanmerking komt voor deze maatregel indien:

 • De woning of het appartement gebouwd wordt op een perceel waar een gebouw of constructie van significante omvang gesloopt wordt
 • U als nieuwe eigenaar er zelf gaat wonen voor tenminste 5 jaar
 • Het uw enige woning is
 • De woning een totale netto bewoonbare oppervlakte heeft van niet meer dan 200 m²

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.
Wat is geothermie?

Geothermie of ook wel aardwarmte slaat op de energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. De temperatuur in de kern van de aarde bedraagt rond de 5.000°C! Juist onder de aardoppervlakte wordt de temperatuur sterk beïnvloed door het klimaat en wisselt dan ook sterk. In België heerst er vanaf 18m een evenwichtstemperatuur van 10°C à 12°C. Dieper in de aarde neemt de temperatuur verder toe met 2 à 3°C per 100m.

Een geothermische installatie bestaat uit verschillende elementen:

 • Warmte wordt uit de aarde gewonnen via horizontale (A1) of verticale (A2) warmtewisselaars of rechtstreeks via het grondwater (A3)
 • De temperatuur wordt verder verhoogd met behulp van een warmtepomp
 • Een doorgedreven isolatie is essentieel bij BEN-woningen, en ook daarvoor gelden voor elk onderdeel van de woning concrete eisen.
 • De warmte wordt afgegeven via een warmte-afgiftesysteem zoals bijvoorbeeld vloerverwarming optionele elementen die deel uit kunnen maken om het rendement van de installatie te verhogen
 • Thermische energie van andere bronnen zoals zonnecollectoren wordt gecapteerd
 • Door gebruik te maken van geothermie kan men in de zomer rekenen op vloerkoeling. Men kan de temperatuur van de woning met 4°C doen dalen, een enorm verschil in comfort.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.
Wat is een BEN-Woning

Een BEN-woning is een woning die weinig tot bijna geen energie verbruikt om te verwarmen, te ventileren, te koelen en warm water te produceren. De weinige energie die toch nodig is om deze nutsvoorzieningen te garanderen, wordt grotendeels uit groene energiebronnen gehaald.

Al sinds 2006 bepaalt de energieprestatieregelgeving (EPB) aan welke energie-eisen elk nieuwbouwproject moet voldoen als het gaat over isolatie, installaties, ventilatie en het risico op oververhitting. Vandaag zijn 'bijna-energie-neutrale' woningen en appartementen daarbij de norm.

Zo’n BEN-woning of BEN-appartement moet een E-peil hebben van E30 of lager en voldoen aan de EPB-eisen (‘Energieprestatie en Binnenklimaat’) voor thermische isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming, voor risico op oververhitting, voor ventilatie en voor een minimumaandeel hernieuwbare energie.

BEN-woningen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen:

 • Het E-peil, een waarde die uitdrukt hoe energiezuinig een woning is, moet bij een BEN-woning kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 30.
 • De bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren, ...) moet voldoende energie-efficiënt zijn voor een maximale warmtewinst en een minimaal warmteverlies.
 • Een doorgedreven isolatie is essentieel bij BEN-woningen, en ook daarvoor gelden voor elk onderdeel van de woning concrete eisen.
 • Op hete zomerdagen kan de warmte van de zon zorgen voor oververhitting. Daarom wordt er ook een oververhittingsindicator berekend, die bijvoorbeeld met zonwering onder controle gehouden moet worden.
 • In elke woning is een ventilatiesysteem verplicht om een optimale luchtkwaliteit in huis te garanderen, zonder dat er daarbij veel warmte verloren gaat.
 • De weinige energie die de woning verbruikt moet hoofdzakelijk afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.

10 voordelen van een BEN-woning:

 • Bij BEN-woningen betalen de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie zichzelf deels terug door een lagere energiefactuur.
 • Je geniet automatisch van een vermindering op de onroerende voorheffing.
 • De meeste banken bieden ook een voordelig BEN-krediet aan.
 • Een BEN-woning heeft meer constante temperaturen, minder tocht, geen last van oververhitting en een betere luchtcirculatie. Je comfort gaat er dus op vooruit.
 • Door continu en gecontroleerd te ventileren ben je zeker van een gezonder binnenklimaat.
 • Dankzij het gebruik van hernieuwbare energie en duurzame materialen verklein je je ecologische voetafdruk. Een noodzaak voor de toekomst van onze planeet!
 • Een BEN-woning is future-proof: je bent zeker van een duurzame en comfortabele toekomst.
 • Omdat je BEN-woning klaar is voor later, zal ze ook haar economische waarde behouden.
 • Je bent niet afhankelijk van de onvoorspelbare toekomst van fossiele brandstoffen, waardoor je gevrijwaard blijft van noodzakelijke drastische ingrepen aan je woning of appartement.
 • Je woning is je ultieme visitekaartje, zowel vanbuiten als vanbinnen. De esthetische meerwaarde van een BEN-woning is dan ook een mooi pluspunt.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren

.
Nieuwbouwzondag 2021: 25 April 2021

We ontvangen de klanten van 10u00 tot 18u00 doorlopend, dit kan met of zonder afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via het contactformulier.

We stellen het project in de Kerkstraat 8 te Dikkelvenne in de kijker en bieden voor de lancering een extra budget aan in keuken en badkamer.

Stijlvol en energiezuinig wonen in het centrum van Dikkelvenne. Dit nieuwbouwproject omvat 7 appartementen en 10 carports. Gerealiseerd met respect voor de omgeving en volgens vooruitstrevende energie normen.

4-ever-construct realiseert in Dikkelvenne een vooruitstrevend nieuwbouwproject met 7 appartementen met buitenberging en 10 carports die beantwoorden aan alle hedendaagse wooncomfort. Het gaat om energievriendelijke E20 appartementen die bovendien beter scoren dan de nieuwste vooropgestelde E30 BEN-normen. BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water.

BEN staat voor bijna-energieneutraal en is vanaf 2021 de standaardnorm in Vlaanderen. Dit betekent voor iedere koper een lagere energiefactuur en vrijstelling van Kadastraal Inkomen gedurende de eerste vijf jaar (bij een E-peil van maximum 20). Een BEN-appartement moet een E-peil hebben van E30 of lager en voldoen aan de EPB-eisen (‘Energieprestatie en Binnenklimaat’) voor thermische isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming, voor risico op oververhitting, voor ventilatie en voor een minimumaandeel hernieuwbare energie. Mede door geothermische boringen is men niet afhankelijk van de onvoorspelbare toekomst van fossiele brandstoffen, waardoor men gevrijwaard blijft van noodzakelijke, drastische ingrepen aan je appartement. Dankzij het gebruik van hernieuwbare energie en duurzame materialen verkleinen we samen onze ecologische voetafdruk. Dit project biedt vooral 2 -slaapkamer appartementen met een terras. De architectuur van het gebouw past perfect in de dorpskern en er werd veel aandacht besteed aan zowel de indeling, de lichtinval als de afwerking van de appartementen.

Het gebouw is toegankelijk via de gemeenschappelijke inkom in de Kerkstraat. De carports en achterliggende buitenbergingen zijn bereikbaar via een doorgang onder het gebouw.

Het gelijkvloers omvat 2 appartementen met private tuin.

Verdieping +1 maakt plaats voor twee 2-slaapkamer appartementen met ruim terras en terrasberging achteraan het gebouw.

Verdieping +2 maakt eveneens plaats voor twee 2-slaapkamer appartementen met terras.

De dakverdieping voorziet in een penthouse met twee slaapkamers. Dit dakappartement geeft je een ruim loft gevoel met achteraan een mooi terras.

Neem gerust een kijkje in ons portfolio. Heeft u een vraag of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren.

portfolio
onze realisaties
Bekijk Onze Fotoalbums door via het linker menu te navigeren
graag meer info?
contacteer ons
Voor Alle Vragen Kunt U Ons Steeds Contacteren Via Onderstaande Gegevens
Bel ons
0478 36 55 23
hier zijn wij gevestigd
Lindestraat 20, 9820 Merelbeke
zeg hallo
info@4everconstruct.be
Facebook
Instagram
een specifieke vraag?
laat een bericht na
Wij antwoorden doorgaans zo snel mogelijk op uw bericht
Verstuur bericht
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze bestanden voeren geen acties uit op uw computer en dienen enkel om uw internetbrowser te voorzien van extra informatie om het volgende gebruik van de website te verbeteren. Dit gaat over gebruikersinstellingen zoals bv logingegevens en taalkeuze, alle andere gegevens waarmee uw identiteit kan worden vastgelegd worden niet opgeslagen (behalve in sommige gevallen uw IP-adres).
Webanalyse
Op deze website zijn cookies van Google Analytics voorzien. Dit is een service van Google die ons in staat stelt een analyse te maken over het gebruik van onze website. De gegevens die hier worden opgeslagen zijn geheel anoniem en dienen uitsluitend om de gebruikservaring van onze website te verbeteren. Opgeslagen gegevens zijn bv: type webbrowser en duur van het bezoek.
Cookies uitschakelen of verwijderen
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u alle cookies van uw harde schijf verwijderen en kunt u ervoor kiezen cookies af te wijzen of aangeven om eerst een waarschuwing te krijgen alvorens u een cookie toelaat. U kunt steeds de helpfunctie van uw internetbrowser raadplegen voor meer informatie.